Nov 7 I
2020
acrylic and ink on paper
12" x 22"
Nov 4
2020
acrylic and ink on paper
Day 179
2020
ink on paper
14" x 20"
180
2020
ink on paper
14" x 20"
Day 181
2020
ink on paper
14" x 20"
Untitled
2020
ink, printing ink
2020
ink and acrylic paint on paper
10" x 12"
2020
acrylic paint and ink on canvas
10" x 10"
Day 172
2020
ink on paper
38" x 46"
Untitled, Shandaken
2020
ink, printing ink
18" x 24"
Untitled, Shandaken II
2020
ink, printing ink
8' X 10"
Untitiled
2020
printing and india ink
18" x 24"
Untitled
2020
printing and India ink
18" x 24"
Untitled
2020
ink
Untitled: Loss/Blue
2020
ink on paper
8" x 10"
Landscape III
2020
watercolor, ink, charcoal